Data strategy

Maak gebruik van het onmetelijk potentieel van de data die jouw bedrijf produceert

In deze digitale wereld is er een enorme hoeveelheid aan informatie beschikbaar. Veel bedrijven genereren vandaag al veel werkbare data uit online adverteren, bestelprocessen, ERP-systemen… en slaan die ook op. Toch zijn bedrijven zich niet altijd bewust van welke data ze hebben, extra kunnen genereren en wat de waarde ervan is. Ook het verzamelen, verwerken en gebruiken van data is niet evident omdat het verschillende vormen kan aannemen en zowel uit interne als externe entiteiten en systemen wordt gegenereerd.

Dillen Technologies helpt je om intelligent om te gaan met je data en een toekomstvisie uit te werken met maximaal gebruik van alle beschikbare informatie. Met een passende datastrategie haal je meer waarde uit je bestaande gegevens en kan je kennis uit verschillende bronnen kan combineren om tot unieke, waardevolle inzichten te komen.

Een solide datastrategie

Gestructureerde data, uit bijvoorbeeld je ERP-systeem, geven je een globaal beeld van je klanten en bedrijfsprestaties. Combineer je deze met ongestructureerde en niet verwerkte data, dan krijg je waardevolle inzichten die je toekomstvisie geven en je een concurrentieel voordeel opleveren.

Om waardevolle real-time analyses mogelijk te maken creëren we een passende datastrategie die jouw data in vijf stappen werkbaar maken.

Data bronnen

Data bronnen

Data ingave

Data ingave

Data opslag

Data opslag

Analyse en leren

Analyse en leren

Presenteren

Presenteren

Artificiële intelligentie in jouw datastrategie

Met behulp van artificiële intelligentie vraagt het implementeren van een efficiënte datastrategie slechts een minimale inspanning en kost.

De creatie van een Data Lake waarbij alle data op één centrale plaats komt te staan, geeft oneindige mogelijkheden tot opslag, verwerking en analyse van data. Het is dan ook het startpunt om gegevenswetenschap en kunstmatige intelligentie op alle vlakken binnen je bedrijf te implementeren.

Artificiële intelligentie in jouw datastrategie