Document automation

Haal automatisch de gewenste data uit verschillende soorten documenten met deze zelflerende technologie en bespaar tijd.

Document automation in een notendop

Met documentautomatisatie extraheren we uit papieren facturen en contracten, maar ook uit Excel files of digitale communicatie zoals websites of e-mails de gewenste data. Deze wordt daarna geverifieerd op basis van vooropgestelde regels en, indien nodig, een minimale menselijke interventie. Na controle wordt de data geëxporteerd naar een vervolgproces, een gewenst programma of een databank.

Het proces van document automation bestaat uit 4 stappen

Import

Import

Importeert documenten uit elke bron

bijvoorbeeld facturen, Word files, geschreven documenten, websites, e-mails...

Processing

Processing

Automatische informatieherkenning ongeacht de documentstructuur

Classify

Classify

Identificatie van het documenttype

Extract

Extract

Identificeren van de benodigde informatie

Bijvoorbeeld identificatienummer

Optimalisatie

Optimalisatie

Optimalisatie van het proces dankzij machine learning. Na verloop van tijd is er steeds minder menselijke interactie nodig.

Verificatie

Verificatie

Een combinatie van geautomatiseerde en manuele verificatie om 100% van alle gevraagde informatie op te halen.

Geholpen door vooraf bepaalde 'business rules' (bijvoorbeeld: een factuurdatum kan niet in de toekomst liggen)

Export

Export

Exporteren van documenten naar elke bestemming waaronder op maat gemaakte databases en workflows

De voorbeelden zijn ex-haustief

Artificiële intelligentie als motor

 Artificiële intelligentie als motor

Gegevensherkenning en -extractie die wordt aangedreven door artificiële intelligentie steunt op drie complementaire technieken.

Zo maken we gebruik van Computer Vision voor de visuele herkenning van documenten, tekstuele analyse voor het identificeren van bepaalde tekstuele elementen of zinnen en Natural Language Programming om de inhoud van de documenten efficiënt om te zetten in werkbare data.

Artificiële intelligentie als motor

De voordelen van documentautomatisering

Het automatiseren van documenten en teksten brengt heel wat voordelen met zich mee voor jouw interne processen en documentenstroom. Je zal niet alleen een hoop tijd besparen, maar geniet ook van een:

Opmerkelijk lagere werklast

Minimaal foutenpercentage

Uniforme communicatie

Aanzienlijke kostenverlaging

Onmiddellijk investeringsrendement